Historie clubu

23.října roku 2005 ve 14:37 hod. jsme se rozhodli založit 1.Beagle výletnický club. Tento club jsme založili z důvodu jednoduchého a prostého. Zkrátka jsme čtyři čtyřnozí flekáči a rádi podnikáme společné výlety a lumpárny. Jsme toho názoru, že čím víc beaglů tím je větší psina.
1.listopadu 2007 podal předseda clubu Amígo demisi a byl přijat za čestného člena.
4.7.2008 vzniklo občanské sdružení "Naši psi" , které zaštítilo 1.Beagle výletnický club.
Pozvání do našeho clubu
Pokud se Vám milí bíglíci náš nápad zamlouvá, tak neváhejte a rozšiřte naše řady. Členství v našem clubu není finančně náročné. V pravidelných intervalech pro Vás budou připraveny výlety po různých koutech naší země. Na výletech si i zasoutěžíme, dáme si něco dobrého k snědku a proběhneme se po lese po nějakých těch stopičkách. Náš klub pořádá také vícedenní akce, na kterých jsou připravené soutěže, zajímavé ceny a samo sebou nechybí ani nějaký ten výlet. Dále bude každého čtvrt roku vyhlášen „Největší výletník“. Tento titul si zaslouží samozřejmě ten výletník, který se zúčastní za dané období nejvíce výletů. Pokud bude více adeptů na tento titul, bude připraven malý test, týkající se především klubu a dění okolo něj. Pokud by nám ani test nepřinesl rozluštění, bude se přihlížet k výsledkům soutěží. Rádi se od Vás necháme inspirovat a využijeme Vaše návrhy na výlety, soutěže organizaci našeho klubu a jiné připomínky...